Sinds 1928 - 95 jaar vertrouwen

Nieuws

Made in Limburg: Drie extra krachten voor directie Vandebos

Het Alkense bouwbedrijf Vandebos heeft 3 nieuwe managers aangesteld om de directie te vervoegen. Het is na een personeelsbevraging dat de structuur van de 90-jarige onderneming werd versterkt.

Om te weten welke richting het bedrijf in de komende jaren uit moet gaan, organiseerde het management van Vandebos een bevraging onder de medewerkers. Het resultaat is een actieplan dat de basis vormt om de komende jaren op verder te bouwen. “Om de continuïteit voor de toekomst te verzekeren, moet je op regelmatige tijdstippen vinger aan de pols houden om te weten wat er leeft bij de medewerkers”, vindt gedelegeerd bestuurder Krijn Henrotte.

“We zijn nog een echte familiale onderneming waarin niet alleen de eigenaars, maar ook de medewerkers elkaar generaties lang opvolgen. De sleutel van het succes ligt bij de continuïteit van onze trouwe medewerkers, die alle kansen krijgen om zich hier te ontplooien en hun kennis telkens opnieuw doorgeven aan de nieuwkomers. Daarom is hun mening belangrijk bij het bepalen van de strategie.”

Kritischer

Uit de bevraging kwam onder meer naar voor dat het management moest versterkt worden. “De mensen hadden soms het gevoel dat belangrijke beslissingen bij de bedrijfstop bleven steken”, zegt Staf Jacobs, ook gedelegeerd bestuurder bij Vandebos. “De directie was niet gelijkmatig gegroeid met de rest van het bedrijf. Vandaar dat we het management hebben uitgebreid met interne mensen, die elk vanuit hun expertise mee de beslissingen nemen. Projectmanager Renaat Vaesen, projectleider Jo Hendriks en administratief en financieel verantwoordelijke Peter Pirens hebben de rangen versterkt. Zo kunnen we alle processen nog kritischer bekijken vanuit diverse oogpunten. Er is meer inspraak vanuit de diverse geledingen, wat het fundament om op verder te bouwen alleen maar sterker maakt.”

Nieuwe locatie

Een andere maatregel is het aanwerven van bijkomende mensen. “Daarmee counteren we de opmerking dat de werkdruk soms nogal hoog was”, stelt Krijn Henrotte. “Onze medewerkers hebben ook suggesties gedaan om de snelheid en efficiëntie in onze projecten te verbeteren. Zo gaan we in de buurt van Leuven een locatie zoeken om machines en materialen op te slaan, zodat we minder tijd verliezen bij de uitvoering van werven in Vlaams Brabant en dus de werkdruk voor onze mensen verlagen. We zullen bovendien op basis van data-analyses nog andere bedrijfsprocessen verder optimaliseren zodat werken bij Vandebos nog aangenamer wordt.”

Source: Made in Limburg