Sinds 1928 - 95 jaar vertrouwen

In vertrouwen
samen (ver)bouwen

Meer over ons

In vertrouwen
samen (ver)bouwen

Meer over ons

In vertrouwen
samen (ver)bouwen

Meer over ons

Ruwbouw

Alle ruwbouwwerken voor de realisatie van appartementsgebouwen, industriepanden, kantoorgebouwen, zorginstellingen, overheidsgebouwen, winkelcomplexen, woonprojecten, industriegebouwen,… gebeuren steeds door onze eigen vakmensen.

Interesse?
Contacteer ons

Afwerking

De afwerking van de aan ons toevertrouwde bouwprojecten gebeurt met vaste onderaannemers of door onze eigen vakmensen. In elk geval staan onze projectleiders in voor een professionele coördinatie en strikte opvolging. Op die manier respecteren we steeds de afgesproken bouwtermijnen en garanderen we het afgesproken kwaliteitsniveau. De volledige afwerking en installatie van technieken gebeurt onder onze verantwoordelijkheid.

Interesse?
Contacteer ons

Renovatie

Ook voor renovatie gaan we geen enkele uitdaging uit de weg. Ons vakbekwaam team brengt zelfs de meest complexe renovatieprojecten tot een goed einde. Denk daarbij aan de renovatie van winkels, appartementencomplexen, verlaten industrie- en bedrijfspanden en woonzorgcentra, overheidsgebouwen, scholen,…

Interesse?
Contacteer ons

Pilootaanneming

Steeds meer opdrachtgevers vertrouwen op onze expertise voor pilootaanneming. In deze projecten voeren we onder eigen beheer de ruwbouwwerken uit én coördineren we alle aangestelde nevenaannemers. Als opdrachtgever hoef je zelf geen tijd te besteden aan de praktische realisatie van het bouwproject. De volledige verantwoordelijkheid ligt bij ons als pilootaannemer.

Interesse?
Contacteer ons

Op maat voor ...

Ook de overheid behoort tot de vaste klantenkring van Vandebos Bouwonderneming. Wij realiseerden meerdere scholen, administratieve centra en andere overheidsgebouwen in opdracht van uiteenlopende overheidsorganisaties en schoolbesturen. Dankzij onze schaalgrootte in combinatie met de flexibiliteit en het vakmanschap van onze medewerkers, bieden we overheidsorganisaties een maximale toegevoegde waarde voor hun investering.

Op onze referentielijst prijken meerdere uitdagende projecten voor de zorgsector. Wij bouwen volledig nieuwe woonzorgcentra, revalidatiecentra, service- en seniorenflats en andere zorginstellingen. Daarnaast behoren ook uitbreidingen of renovaties van deze gebouwen steeds tot de opties. Elk project wordt van A tot Z opgevolgd en gecoördineerd door onze projectleiders, in nauw overleg met opdrachtgever, architect en studiebureau.

Tal van winkeluitbaters en retailketens vertrouwen op ons voor het realiseren van hun handelspand. Ook de renovatie of ombouw van bestaande handelspanden behoort tot onze expertise. Wij realiseren jouw ontwerp strikt volgens de gekozen bouwmethode en de eisen van het lastenboek. Elk project wordt volledig gebruiksklaar opgeleverd, waarbij wij de volledige coördinatie op ons nemen. Daarbij respecteren we strikt de afgesproken deadlines. Je winkel opent gegarandeerd de deuren op de afgesproken dag.

Tal van projectontwikkelaars doen vast beroep op Vandebos Bouwonderneming voor de totaalrealisatie van hun projecten. In opdracht van hen bouwen en renoveren wij appartementscomplexen en winkelpanden. Dankzij onze schaalgrootte en onze sterk uitgebouwde infrastructuur komen onze troeven bij omvangrijke projecten extra tot hun recht. Deze doelgroep waardeert ten zeerste onze klantgerichte aanpak waarbij we elk project – nieuwbouw of renovatie – stipt opleveren conform de gemaakte afspraken.

Start vandaag je project bij ons

Vraag een offerte

Laatste nieuws

2 februari 2022 Vandebos start met LEAN Lees meer
Historiek

1928-2023 95 jaar vertrouwen

De start
1928

August Vandebos richtte in 1928 het bedrijf ‘Vandebos A.’ op in Alken. Hij was schrijnwerker en timmerman. Door het stelselmatig verdwijnen van lemen woningen ten voordele van gemetste huizen, evolueerde hij tot bouwaannemer. Het personeelsbestand groeide gestaag en telde voor het uitbreken van Wereldoorlog II al een dertigtal medewerkers.

Oorlogsjaren
1939

Tijdens de oorlogsjaren weigerde August om voor de bezetter te werken. Zijn medewerkers en materiaal werden gemobiliseerd. Na de oorlogsjaren nam hij de draad meteen weer op en floreerde het bedrijf al snel zoals voordien. Naast woningen bouwden August en zijn team kerken, kloosters, scholen en ziekenhuizen.

Evolutie
1959

In 1959 overleed de oprichter. Weduwe Mathilde Vandebos - Smets zette samen met de kinderen en schoonzoon de bedrijfsvoering verder. De tweede generatie nam de dagelijkse leiding van het bedrijf op zich.

Omvorming naar bvba
1972

In 1972 werd een bvba opgericht. De vennoten waren Marcel, Urbain (+), Robert (+), Guido (+) en Elza. Met groot succes groeide het bedrijf verder.

Uitbreiding orderportefeuille
1975

Vanaf midden de jaren ‘70 steeg het belang van particuliere woningen, industriële en openbare gebouwen in de orderportefeuille. Tegelijkertijd onderhield het bedrijf nog steeds goede contacten met verschillende kloosterordes. De onderneming groeide mede dankzij investeringen in de nieuwste machines en technieken uit de bouwsector.

Stap naar nv
1988

In 1988 volgde de omvorming naar een nv. Tevens werd Vandebos Immo opgericht voor het beheer van de gebouwen.

Derde generatie doet intrede
1997

Na het overlijden van projectleider en bestuurder Urbain Jacobs (1997), volgde een herstructurering waarbij de derde generatie zijn intrede maakte in het familiebedrijf.

Investeren en vernieuwen
2001

Het begin van de 21ste eeuw werd gekenmerkt door de start van de vernieuwing van het bedrijf. Er kwam niet alleen een nieuwe productiehal (ijzer) en moderne machines, maar ook de kantoren werden in een nieuw kleedje gestoken.

Prefabhal
2010

In 2010 volgde de inhuldiging van de nieuwe prefabhal als sluitstuk van de grootschalige vernieuwingsoperatie.

Investeren in mensen
2012

Door de gezonde wisselwerking tussen het jeugdig enthousiasme van de jongere generatie en de ervaring van de oudere generatie, werd er een nieuw investeringsprogramma opgezet waarbij alle aspecten van het bedrijf aan bod kwamen. Investeringen gebeurden niet alleen in de gebouwen, het machinepark en werfmaterieel, maar ook (en vooral) in het eigen personeel.

Aanhoudende omzetgroei
2002

In de periode 2002-2017 kenden we een aanhoudende groei in omzet. Dit resulteerde in twaalf opeenvolgende awards Trends Gazellen, een bekroning voor de snelst groeiende ondernemingen. Ook in de erkenningen was er een evolutie van klasse 6 naar klasse 7, waardoor we steeds grotere werken kunnen uitvoeren.

Klaar voor de toekomst
2018

Dankzij alle investeringen zijn we klaar voor de uitdagingen van de toekomst. We zijn een modern bedrijf met goed opgeleide en uiterst gemotiveerde medewerkers. We beschikken over de vereiste flexibiliteit om in te spelen op de steeds veranderende vraag binnen de bouwsector.Samen met onze medewerkers werkten we voor de volgende jaren een nieuwe strategische visie uit, met aandacht voor de steeds toenemende digitalisering.