Sinds 1928 - 95 jaar vertrouwen

Diensten

Binnen deze projecten werken we steeds volgens de principes van Bouwteam, zodat we een hechte en open relatie creëren tussen alle betrokken partijen, waaronder ook de architect en het studiebureau.

Een sterke projectafdeling voor coördinatie

De afgelopen jaren investeerden we sterk in de uitbouw van onze projectafdeling. Op die manier zijn we maximaal gewapend om ook de meest uitdagende en complexe bouwprojecten van A tot Z te coördineren.

“Beste Bouwteam”

In 2016 werden we door Bouwunie Limburg verkozen tot het ‘Beste Bouwteam’ met het project La Bottega. Dit omvatte de verbouwing, restauratie en uitbreiding van een handelspand. Onze overwinning werd door de juryvoorzitter als volgt gemotiveerd:

“Het project onderscheidde zich door de grote complexiteit van het programma en aard van de werken. Het betreft hier zowel renovatie en verbouwing, maar eveneens de restauratie van een geklasseerd pand en een deel nieuwbouw met onder andere een kelderverdieping met bijkomende stock en parkeergarage met autolift.

Gezien het hier voor een groot deel verbouwing betrof, waren er de vanzelfsprekende onvoorziene omstandigheden waarbij er van de teamleden maximale inzet en flexibiliteit vereist was om voor de nodige oplossingen te zorgen binnen de vooropgestelde termijnen en budgetten. Op die momenten was er dan ook echt sprake van een bouwteam en verdween als het ware de hiërarchische lijn van hoofd-, onder- en nevenaannemers.

Uit bovenstaande kunnen we stellen dat de samenwerking tussen de verschillende aannemers, de continue dialoog tijdens de werken, de constructieve houding en bereidheid om ook buiten eigen opdracht inspanningen te leveren, geleid hebben tot de realisatie van dit project binnen de vooropgestelde timing en budget.”

Start vandaag nog uw project bij ons
Meer realisaties